Jollegruppen

Åsane Seseilglede3ilforening har de siste årene lagt ned et større arbeid i å kunne gi et skikkelig tilbud for barn og ungdom som ønsker å drive med seiling som idrett og fritidsaktivitet.

Foreløpig har vi begrensete fasiliteter, men har fått på plass en 50 års leieavtale med Bergen Kommune om hovedhuset og deler av nøstet på Storøyen. Sesongen 2012 var vår første sesong fra Storøyen. Vi hadde over 40 aktive unge seilere høsten 2015 og har viderutviklet tilbudet de påfølgende årene. seilglede1

Seiling som idrett er en fantastisk sport som alle involverte kan ha glede av fra de er 8 til de blir 80. Imidlertid er seiling en resurskrevende idrett og vi er helt avhengig av foreldrene sitt engasjement.

Vi ønsker å holde kostnaden nede for at dette ikke skal begrense hvem som kan delta men foreldre må innstille seg på å kunne delta i støtteapparatet på treningene. Dette for å effektivisere tiden på vannet og bidra med oppfølging av sikkerheten for vå
r unge. Vi arbeider også med oppbygging av et seilsportsenter så alle foreldre til våre aktive barn og unge må bidra med 15 timer dugnad i året.

Alle barn som starter med seiling må være svømmedyktig og kunne svømme minst 25 meter. Alle må ha egen seilervest med fløyte og våt aller helst tørrdrakt. Klubben har noen drakter en kan låne de første gangene for å se om en liker seiling før denne anskaffes.

seilglede4