Storøen

Åsane Seilforening har tidligere vært lokalisert på friluftsområder ved Våganeset og de siste årene har foreningen leid noe plass på Njørd Kajakk klubb sitt anlegg for vår aktivitet rettet mot barn og unge.

Ingen av lokasjonene har vært optimale og gitt oss muligheter til å utvikle vårt tilbud i vår region. Styret har derfor arbeidet blant annet tett med Bergen og Omegn Friluftsråd de siste to-tre årene for å finne et alternativ sted der vi kan utvikle vårt tilbud spesielt rettet mot våre unge i foreningen.

Vi har nå fått på plass en 50 års leieavtale med Bergen og Omegn Friluftsråd som disponerer øyen for Bergen Kommune om deler av et av de store nøstene med kaiareal og hovedhuset på øyen.

Storøyen er en vakker øy men lite tilgjengelig for allmennheten og med bygningsmasse i meget dårlig stand. Bergen og Omegn Friluftsråd ønsker i samarbeid med Åsane Seilforening å tilgjengeliggjøre øyen bedre for allmennheten. Åsane Seilforening ønsker å sette i stand det gamle hovedhuset (Huset kom til øyen ca 1817 med sin opprinnelse fra Øvregaten ca 1750) og utvikle nøst med kaianlegg for seilsportsaktivitet.

Dette arbeidet er meget resurs og økonomisk krevende og vi klarer ikke dette uten gode støttespillere. Vi har så langt fått god hjelp av Rolf Hermansen og Opus Bergen til utarbeidelse av tegningsmateriell for Seilsportsenteret. Fokuset er rettet mot et funksjonelt seilsportsenter som også kan leies ut for eventaktiviteter eller lignende, dette for at selve bygningsmassen kan vedlikeholdes med inntekter fra utleie. Med en vakker beliggenhet og de rette fasiliteter på plass tror vi dette vil være mulig.


Uttalelse fra Åge Landro leder i Bergen og Omegn Friluftsråd

«Storøen forvaltes av Bergen og Omland friluftsråd (BOF) som friluftsområde for allmennheten. På øya er det store båthaller og noen hus. Øya har stort potensial for økt bruk til friluftsliv, idrett og kultur. Gjennom de siste 20 årene har hele øya grodd igjen. Dette har vanskeliggjort bruken til friluftsformål utover områdene med svaberg på sørsiden. Åsane seilforening (ÅS) tok kontakt med BOF og ba oss vurdere muligheten for at klubben kunne få tilgang til sjøen via et av våre friluftsområder. BOF mente at eneste sted kunne være aktuell var Storøen i Eidsvåg. Etter noe betenkningstid grep ÅS muligheten. Nå er det skrevet langsiktig avtale med grunneieren Bergen Kommune som sikrer seilforeningen en lagsiktig forutsigbarhet. Det betyr ÅS for første gang har fått en base for sine aktiviteter som et idrettslag. I tillegg har foreningen utviklet samarbeid både med historielag og Speiderne.

ÅS har ikke ligget på latsiden siden samarbeidet med BOF startet. Klubben har ordnet midlertidige fasiliteter for komme i gang med jolleseilingen for ungdom og det har allerede blitt stor seilaktivitet. Storøendagen er blitt en begivenhet der flere andre organisasjoner deltar for å skape en helhetlig ramme. Neste mål er å etablere «Storøen ferge» som ikke bare skal betjene de faset brukerne, men som også skal kunne brukes som ferge for allmennheten på fine sommerdager.

Et av prosjektene deres er å konvertere den gamle forfalne oppsynsmannsboligen til klubbhus. Denne er nå under rehabilitering tilbake til fordums prakt. Åsane seilforening kommer ikke til å mangle oppgaver i årene fremover.
 
Hva så med det allmenne friluftsliv på Storøen? Alt som er nevnt ovenfor har skapt aktivitet som gjør at mange har fått opp øynene for Storøen som friluftsområde og dermed økt antall besøkende. BOF har etablert kontakt med skolene i nærmiljøet rundt Eidsvåg for å legge til rette for økt bruk til aktiviteter for skolene. Dette er den spede begynnelse og BOF ser alt nå at Storøen er i en fantastisk utvikling som også fremmer allmennhetens bruk i fremtiden.»